Popolník so znakom
Ashtray with sign
Пепельница со знаком


SK:
R 03-0289:25.07
Popolníky dodávame so znakom ŽSR alebo ČD.

EN:
R 03-0289:25.07
We supply the ashtrays with sign ŽSR or ČD

РУ:
R 03-0289:25.07
Пепельницы поставляем со знаком ŽSR или ČD.


SK: Vybavenie služobného vozňa
EN: Service wagon equipment
РУ: Оборудование служебного вагона