Žiarovky s objímkou Ba9s
Bulbs with socket Ba9s
Лампы накаливания с патроном Ba9s


SK:
Dodávajú sa typy:
– 24 V 2 W Ba 9s
– 24 V 4 W Ba 9s
– 24 V 5 W Ba 9s

EN:
Next types are supplied:
– 24 V 2 W Ba 9s
– 24 V 4 W Ba 9s
– 24 V 5 W Ba 9s

РУ:
Поставляются типы:
– 24 В 2 Вт Ba 9s
– 24 В 4 Вт Ba 9s
– 24 В 5 Вт Ba 9s


SK: Do rozvodných skríň, svietidiel
EN: For distribution boxes, lamps
РУ: Для распределительных шкафов, светильников

Žiarovky s objímkou Ba15s
Bulbs with socket Ba15s
Лампы накаливания с патроном Ba15s


SK:
Dodávajú sa typy:
– 24 V 5 W Ba15s
– 24 V 10 W Ba 15s
– 24 V 15 W Ba 15s

EN:
Next types are supplied:
– 24 V 5 W Ba15s
– 24 V 10 W Ba 15s
– 24 V 15 W Ba 15s

РУ:
Поставляются типы:
– 24 В 5 Вт Ba15s
– 24 В 10 Вт Ba 15s
– 24 В 15 Вт Ba 15s


SK: Do rozvodných skríň, svietidiel
EN: For distribution boxes, lamps
РУ: Для распределительных шкафов, светильников

Žiarovky s objímkou B 15d
Bulbs with socket B 15d
Лампы накаливания с патроном B 15d


SK:
Dodávajú sa typy:
– 25 V 15 W B15d
– 48 V 10 W B15d
– 60 V 15 W B15d

EN:
Next types are supplied:
– 25 V 15 W B15d
– 48 V 10 W B15d
– 60 V 15 W B15d

РУ:
Поставляются типы:
– 25 В 15 Вт B15d
– 48 В 10 Вт B15d
– 60 В 15 Вт B15d


SK: Do rozvodných skríň, svietidiel
EN: For distribution boxes, lamps
РУ: Для распределительных шкафов, светильников

Žiarovky s objímkou B22d
Bulb with socket B22d
Лампы накаливания с патроном B22d


SK:
Dodávajú sa typy:
25 V 5 W B22d, 24 V 15 W B22d,
25 V 25 W B22d, 25 V 50 W B22d,
50 V 25 W B22d, 50 V 50 W B22d,
V 25 W B22d, 110 V 40 W B22d

EN:
Next types are supplied:
25 V 5 W B22d, 24 V 15 W B22d,
25 V 25 W B22d, 25 V 50W B22d,
50 V 25 W B22d, 50 V 50 W B22d,
110 V 25 W B22d, 110 V 40 W B22d

РУ:
Поставляются типы:
25 В 5 Вт B22d, 24 В 15 Вт B22d,
25 В 25 Вт B22d, 25 В 50 Вт B22d,
50 В 25 Вт B22d, 50 В 50 Вт B22d,
110 В 25 Вт B22d, 110 В 40 Вт B22d


SK: Do rozvodných skríň, svietidiel
EN: For distribution boxes, lamps
РУ: Для распреде ительных шкафов, светильников

Žiarivkové trubice
Fluorescent lamp tubes
Люминесцентные трубки


SK:
Dodávame: – 20 W – 25 W – 40 W
Trubice sú ešte pôvodnej konštrukcie, aby sa naštartovali, ešte v svietidlách so staršími typmi striedačov.

EN:
We supplied: – 20 W – 25 W – 40 W
Tubes are old type so they started in lamps with old types of converters.

РУ:
Поставляем: – 20 Вт – 25 Вт – 40 Вт
Трубки еще оригинальной конструкции, чтобы включились еще в светильниках со старшими типами инверторов.


SK: Žiarivkové svietidlá
EN: Fluorescent lamps
РУ: Люминесцентные светильники

Sufitové žiarovky
Tubular lamps
Софитовые лампы накаливания


SK:
Dodávame v rôznych hodnotách podľa potreby zákazníka, napr. 24 V 3 W, 24 V 5 W, atď.
EN:
We supply various types as necessary for client, e. g. 24 V 3 W, 24 V 5 W, etc.
РУ:
Поставляем в разных величинах по потребности заказчиков, напр. 24 В 3 Вт, 24 В 5 Вт, и т. д.


SK: K svietidlám, kontrolky
EN: For lamps, signal lamps
РУ: Для светильников, контрольные лампы

Pätice do žiarivkových svietidiel
Fluorescent lamps holders
Цоколи для люминесцентных светильников


SK:
Dodávame všetky druhy pätíc do žiarivkových svietidiel používaných v koľajových vozidlách.
EN:
We supply all types fluorescent lamps holders used in railway vehicles.
РУ:
Поставляем все сорта цоколей для люминесцентных светильников, применяемых в рельсовых транспортных средствах.


SK: ND k žiarivkovým svietidlám
EN: Spare parts for fluorescent lamps
РУ: Запчасти для люминесцентных светильников